Komunikaty

Lipiany II

opublikowane: 3 cze 2018, 11:43 przez Weronika Nalepka

Start gołębi Okręgu Nowy Sącz,  miejscowość Lipiany 03.06.18 r. 

Harmonogram dyżurów

opublikowane: 6 maj 2018, 12:44 przez Weronika Nalepka   [ zaktualizowane 3 cze 2018, 11:15 ]

Odwóz wydruków przylotu gołębi (niedziela) 
29-04-2018 Olkusz Tarasek Grzegorz
06-05-2018 Częstochwa Domański Henryk
13-05-2018 Krotoszyn Durlak Zenon
20-05-2018 Jarocin I Gryzło Jerzy
27-05-2018 Lipiany I Gucwa Grzegorz
03-06-2018 Lipiany II Gucwa Zbigniew
10-06-2018 Lipiany III Cinal Ryszard
17-06-2018 Lipiany IV Gryboś Bogusław
23-06-2018 Jarocin II Lichoń Krzysztof
30-06-2018 Wolfsburg I Maciaszek Marcin
07-07-2018 Jarocin III Mastalerz Andrzej
14-07-2018 Wolfsburg II Nalepa Stanisław
22-07-2018 Krotoszyn Nalepka Jerzy
28-07-2018 Rostock-Bruksela Walicki Jan


Harmonogram dyżurów w 2018r.
Data  Miejscowość Koszowanie 
Koszowania Lotu od godz.-do godz.
21.04.2018 Próbny 5.00-6.00 Domańki Henrk Nowak Andrzej Gryzło Jerzy
Mastalerz Andrzej Walicki Jan Cinal Ryszard
28.04.2018 Olkusz 16.00-18.35 Pawlak Paweł Domańki Henrk Tarasek Grzegorz
Pawlak Natalia Maciaszek Marcin Nowak Andrzej
05.05.2018 Częstochowa 17.00-19.30 Cinal Ryszard Stanek Marcin Walicki Jan
Pojenie Truty Jakub Durlak Zenon Pawlak Natalia
12.05.2018 Krotoszyn 15.00-17.00 Gryboś Bogusław Forczek Dariusz Gucwa Grzegorz
Lichoń Krzysztof Gryzło Jerzy Gucwa Zbigniew
19.05.2018 Jarocin I 13.30-15.25 Tarasek Grzegorz Mastalerz Andrzej Nalepa Stanisław
Gryzło Jerzy Mastalerz Mirosław Górski Mieczysłąw
26.05.2018 Lipiany I 6.00-8.00 Pawlak Paweł Lach Jan Nalepka Jerzy
Pawlak Natalia Ćwiklik Jan Nalepka Weronika
02.06.2018 Lipiany II 5.00-7.00 Szczepanek Włdysław Nalepa Stanisław Mastalerz Andrzej
Domański Henryk Durlak Zenon Mastalerz Mirosław
09.06.2018 Lipiany III 7.40-9.05 Gryboś Bogusław Ćwiklik Jan Gucwa Grzegorz
Pojenie Lichoń Krzysztof Truty Jakub Gucwa Zbigniew
16.06.2018 Lipiany IV 7.20-8.35 Nowak Andrzej Lach Jan Nalepa Stanisław
Forczek Dariusz Stanek Marcin Górski Mieczysław
22.06.2018 Jarocin II 15.10-16.25 Walicki Jan Cinal Ryszard Mastalerz Andrzej
Szczepanek Władysław Maciaszek Marcin Mastalerz Mirosław
28.06.2018 Wolfsburg I   Koszowanie w sekcji Bobowa
07.07.2018 Jarocin III 14.10-15.25 Nalepka Jerzy Ćwiklik Jan Pawlak Paweł
Nalepka Weronika Lach Jan Pawlak Natalia
12.07.2018 Wolfsburg II   Koszowanie w sekcji Krużlowa
21.07.2018 Krotoszyn 16.50-18.00 Forczek Dariusz Lichoń krzysztof Tarasek Grzegorz
Gryboś Bogusłąw Durlak Zenon Truty Jakub
26.07.2018 Rostock   Koszowanie w sekcji Łęka
26.07.2018 Bruksela   Koszowanie 
Osoby pełniące dyżur powinny: 
 - przygotować klatki przed załadunkiem gołębi
 - rozładować klatki po powrocie samochodu 

Lot próbny

opublikowane: 18 kwi 2018, 10:51 przez Weronika Nalepka

21.04.2018 r. odbędzie się lot próbny z miejscowości Kraków-Pobiednik, koszowanie od godz. 5:00-6:00.

Post bez tytułu

opublikowane: 31 mar 2018, 00:23 przez Weronika Nalepka

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.
 Wesołych świąt!

Zarząd Sekcji Bobowa
Spisy gołębi dorosłych

opublikowane: 22 mar 2018, 14:04 przez Weronika Nalepka   [ zaktualizowane 22 mar 2018, 14:05 ]

W terminie do 14.04.2018 r. (sobota) do godz. 18.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi dorosłych 2018. W tym samym terminie na punkcie wkładań Sekcji Krużlowa odbędzie się również zebranie przedlotowe Zarządu Oddziału poszerzone o Prezesów Sekcji. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami w celu zebrania spisów. Poniżej szczegółowe informacje.


Wytyczne dotyczące spisów:
hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przyworzą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów, 
pierwsze 50 gołębi będzie uczestniczyło w GMP i MP, 
bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek, (prosimy hodowców systemu Tauris o wprowadzanie 3-cyfrowego nr oddziału - np. 450 zamiast 0450)
hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)
hodowca musi posiadać karty własności na wszystkie gołębie zgłoszone na spisie pod groźbą dyskwalifikacji i kasacji wyników z całego sezonu lotowego
na gołębie z obrączkami zagranicznymi hodowca musi posiadać rodowody lub zaświadczenia z danego oddziału/klubu o zakupie gołębia

Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI DOROSŁYCH 2018". Dodatkowo na jednym spisie, który zostaje w Oddziale hodowca zamieszcza adnotację "Oświadczam, że na wszystkie gołębie na niniejszym spisie posiadam karty własności". 
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
jeden egzemplarz spisu oddaje się hodowcy, który musi z tym spisem udać się do weterynarza w celu pobicia go, a następnie zwrócić najpóźniej do pierwszego lotu próbnego. Na spisie weterynarz powinien dokonać następującej adnotacji: data szczepienia gołębi, nazwa szczepionki, nr szczepionki, podpis wraz z pieczątką.
pozostałe spisy komisja rozdziela na 3 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert, pamiętając, że spisy z adnotacją o kartach własności grupujemy razem, a kopertę opisujemy "ODDZIAŁ"
3 koperty należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
czwarty zestaw spisów podpisanych przez weterynarza należy zebrać od hodowców i dostarczyć kierowcom na pierwszym locie próbnym
ponadto dane zapisane na "kostce" oraz skany/zdjęcia spisów tradycyjnych należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: beskidsadecki450@gmail.com
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Gołębie do Intermistrzostwa będą typowane po 2 locie konkursowym, do GMP będą typowane po 3 locie konkursowym, natomiast gołębie do współzawodnictwa 10/10 już od pierwszego lotu.

Nowo przyjętym hodowcom naszego oddziału zostały przypisane numery hodowców - w dziale "Druki" -> "Wykaz hodowców..." http://www.pzhgpbs.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=48Prosimy o zapoznanie się i wprowadzenie do zegarów elektronicznych nowych nagłówków


wzór spisu poniżej:
[http://www.pzhgpbs.webd.pl]Gratulacje!

opublikowane: 22 mar 2018, 13:57 przez Weronika Nalepka

Serdecznie gratulujemy naszemu Prezesowi Andrzejowi Nowakowi, który został odznaczony Złotą Odznaką PZHGP!
III Rejon lotowy

opublikowane: 20 mar 2018, 09:35 przez Weronika Nalepka

W dniu 18.03.2018 r. na zebraniu okręgowym w Nowym Sączu został powołany Trzeci Rejon Lotowy w strefie nowosądeckiej:

Rejon trzeci - Oddział Gołkowice-Łącko, Oddział Nowy Sącz I, Oddział Nowy Sącz II,  Oddział Gorlice, Oddział Beskid Sądecki

 

Pięć Oddziałów ze strefy nowosądeckiej podjęło decyzję o przystąpieniu do lotów Okręgowych z których obowiązuje wspólny start.


Zmiany w sezonie lotowym 2018

opublikowane: 20 mar 2018, 09:27 przez Weronika Nalepka   [ zaktualizowane 20 mar 2018, 09:35 ]

Dnia 11.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału poszerzone o Prezesów poszczególnych sekcji, na którym podjęto decyzje odnośnie planu lotów, opłat i organizacji lotów w sezonie lotowym 2018. Decyzje te były podyktowane zmianami w regulaminach lotowych na 2018 wprowadzonych przez Zarząd Główny, jak również przyjętymi przez Zarząd Okręgu Nowy Sącz - lotami okręgowymi w sezonie lotowym 2018. Najważniejsze zmiany jakie wchodzą w życie w najbliższym sezonie lotowym:


w planie lotów gołębi dorosłych może być max. po 7 lotów z każdej kategorii (A,B,C,M), które będą zaliczane do Mistrzostwa Polski

zmianie uległy zasady w kategoriach do Mistrzostwa Polski: 

Kat. A - 6 gołębi z 3 konkursami

Kat. B - 5 gołębi z 3 konkursami

Kat. C - 4 gołębie z 3 konkursami

Kat. M - 3 gołębie z 2 konkursami

Zarząd Okręgu wyznaczył 8 lotów okręgowych, które będą organizowane w dwóch strefach (nasz oddział w strefie Sądeckiej - 9 oddziałów). Z tych lotów powstaną listy zarówno oddziałowe, jak również okręgowe. Hodowcy będą rywalizować z tych lotów o Mistrzostwo Tradycyjne Okręgu - z serią 5/10 na każdy lot. Przy czym do mistrzostwa tradycyjnego naszego oddziału z tych lotów pozostaje seria taka jak do tej pory. Szczegóły: http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/. Lot narodowy z miejscowości Bruksela nie będzie brany pod uwagę do współzawodnictwa tradycyjnego zarówno w okręgu jak również w naszym oddziale.

W związku z powyższymi zmianami Zarząd Oddziału przyjął następujące rozwiązania na sezon lotowy gołębi dorosłych 2018:


nasz oddział będzie uczestniczył w lotach organizowanych przez okręg (o ile warunki pogodowe na to pozwolą) i w związku z tym przyjął następujący plan lotów gołębi dorosłych - http://www.pzhgpbs.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=80. Plan ten został dostosowany do przyjętych przez Okręg wytycznych (miejscowości lotów, terminy)

na loty krajowe będzie jeździła nasza kabina, na zagraniczne zostanie to jeszcze uzgodnione.

na pierwsze loty, koszowanie gołębi na naszą przyczepę będzie odbywało się w sposób rotacyjny (na każdy lot inna sekcja)

opłaty na nadchodzący sezon pozostają bez zmian tj. cena obrączki rodowej, koszowe od gołębi dorosłych i młodych oraz składki członkowskie do oddziału

w roku 2019 obrączki rodowe będą dostępne również w wersji olimpijskiej - prosimy wszystkich hodowców o zgłoszenie w terminie do 31.03.2018 do Prezesów Sekcji ilości obrączek jakie będą chcieli nabyć w tej wersji.

Ponadto przypominamy o konieczności posiadania na gołębie z zagranicznymi obrączkami, które uczestniczą we współzawodnictwie lotowym, rodowodów podpisanych przez właściciela danej obrączki, bądź zaświadczenia z klubu tego właściciela, pod groźbą odrzucenia wyników lotowych.


Dokonano autopoprawki 3 lotu w planie lotów - zmieniono go na miejscowość Krotoszyn, ze względu na to że zgodnie z regulaminem Intermistrzostwa Polski - trzeci lot musi być z odległości powyżej 300 km.


                                                                                                                                                                                [http://www.pzhgpbs.webd.pl]

Harmonogram dyżurów

opublikowane: 1 maj 2017, 04:39 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 7 maj 2017, 13:36 ]

Harmonogram dyżurów w 2017 r.
Data  Miejscowość Koszowanie 
Koszowania Lotu od godz.-do godz.
23.04.2017 Próbny 6.00-6.15 Pawlak Paweł Nowak Andrzej Gryboś Bogusław
Pawlak Natalia Maciaszek Marcin  
29.04.2017 Trzebinia 16.30-18.35 Pawlak Paweł Nowak Andrzej Wójtowicz Andrzej
Pawlak Natalia Maciaszek Marcin  
02.05.2017 Strzelce Op. 16.10-18.00 Kowalski Jerzy Stanek Marcin Walicki Jan
Domański Henryk Durlak Zenon Pawlak Natalia
06.05.2017 Opole 16.50-18.35 Gryboś Bogusław Kotowicz Bogusław Gucwa Grzegorz
Pojenie Lichoń Krzysztof Wójtowicz Andrzej Gucwa Zbigniew
13.05.2017 Wrocław I 16.00-17.30 Nowak Andrzej Mastalerz Andrzej Nalepka Jerzy
Gryzło Jerzy Mastalerz Mirosław Nalepka Weronika
20.05.2017 Rzepin I 6.30-8.00 Pawlak Paweł Lach Jan Nalepa Stanisław
Pawlak Natalia Gryzło Jerzy Walicki Jan
27.05.2017 Rzepin II 6.00-07.30 Kowalski Jerzy Nalepa Stanisław Mastalerz Andrzej
Domański Henryk Durlak Zenon Mastalerz Mirosław
03.06.2017 Wrocław II 16.30-18.05 Gryboś Bogusław Kotowicz Bogusław Gucwa Grzegorz
Lichoń Krzysztof Wójtowicz Andrzej Gucwa Zbigniew
10.06.2017 Rzepin III 8.10-9.40 Nowak Andrzej Lach Jan Nalepa Stanisław
Pojenie Kotowicz Bogusław Stanek Marcin Maciaszek Marcin
17.06.2017 Rzepin IV 7.00-08.30 Walicki Jan Domański Henryk Mastalerz Andrzej
Wójtowicz Andrzej Maciaszek Marcin Mastalerz Mirosław
23.06.2017 Wrocław III 16.20-17.50 Nalepka Jerzy Gryzło Jerzy Pawlak Paweł
Nalepka Weronika Lach Jan Pawlak Natalia
29.06.2017 Wolfsburg I   Koszowanie w sekcji Wojnarowa
30.06.2017 Olkusz   Koszowanie w sekcji Grybów
07.07.2017 Wrocław IV 16.00-17.20 Kowalski Jerzy Kotowicz Bogusław Nalepka Jerzy
Domański Henryk Durlak Zenon Nalepka Weronika
13.07.2017 Wolfsburg II   Koszowanie w sekcji Łęka
22.07.2017 Wrocław V 16.40-18.05 Gryboś Bogusław Mastalerz Andrzej Gucwa Grzegorz
Lichoń Krzysztof Mastalerz Mirosław Gucwa Zbigniew
28.07.2016 Bruksela   Koszowanie w sekcji Grybów
Osoby pełniące dyżur powinny: 
 - przygotować klatki przed załadunkiem gołębi
 - rozładować klatki po powrocie samochodu 

Życzenia!

opublikowane: 14 kwi 2017, 23:05 przez Nieznany użytkownik

Ogarnięci tą wielką tajemnicą
życzymy Wam wiele radości i dobra.
Niech Ten, który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Was źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku

1-10 of 244