Komunikaty

Okręgowy lot Westerplatte

opublikowane: 16.10.2016, 09:54 przez Ewa Nalepka

Pod koniec sezonu lotowego Okręg Nowy Sącz zorganizował  lot gołębi młodych
 z miejscowości Westerplatte.
Pierwszy gołąb w sekcji Bobowa zameldował się u kolegi Jana Walickiego. 
Harmonogram dyżurów

opublikowane: 25.08.2016, 06:52 przez Ewa Nalepka

Harmonogram dyżurów w 2016r.
14.08.2016 Kraków                                 Pawlak Paweł Maciaszek Marcin Mentel Wojciech
                                                                        Pawlak Natalia Nowak Andrzej
20.08.2016 Trzebinia 15.30-18.00                         Pawlak Paweł Truty Jakub Lach Jan
                                                                Pawlak Natalia Maciaszek Marcin Gucwa Grzegorz
27.08.2016 Sośnicowice 15.30-17.30                 Kowalski Jerzy  Ćwiklik Jan Jaszczur Wiesław
                                                                    Domański Henryk Gryzło Jerzy Durlak Zenon
03.09.2016 Opole 14:30-16.30                 Mastalerz Mirosław Mastalerz Andrzej Nalepa Stanisław
                                                        Walicki Jan Jaszczur Wiesław Mentel Wojciech
10.09.2016 Wrocław 16.10-10                                 Gryboś Bogusław Iwański Janusz Gucwa Grzegorz
                                                                Lichoń Krzysztof Nalepka Jerzy Nalepka Weronika
                pojenie
17.09.2016 Strzelce Opolskie 16.00-18.00         Kotowicz Bogusław Truty Jakub Kowalski Jerzy
                                                                                Michalik Tomasz Stanek Marcin Ćwiklik Jan
24.09.2016 Westerplatte Koszowanie Grybów     Fryczek Marek Tarasek Grzegorz Domański Henryk
                                                   Gryzło Jerzy Gryboś Bogusław Iwański Janusz
Osoby pełniące dużur powinny:
 - przygotować klatki przed załadunkiem gołębi
 - załadować klatki z gołębiami na samochód
 - rozładować klatki po powrocie samochodu

"Piłsudski i Wieniawa – wielcy Polacy w służbie Ojczyzny” (TV)

opublikowane: 25.08.2016, 06:44 przez Ewa Nalepka
Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców!

opublikowane: 16.08.2016, 08:05 przez Ewa Nalepka


Spisy gołębi młodych 2016

opublikowane: 01.08.2016, 00:59 przez Ewa NalepkaW terminie do 13.08.2016 r. (sobota) do godz. 19.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi młodych 2016. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami w celu zebrania spisów. Poniżej szczegółowe informacje.

Wytyczne dotyczące spisów:

hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów, 
gołebie z całego spisu będą uczestniczyły w GMP i MP 
(na każdy lot będziemy typowali 15 gołębi z całego spisu, a seria wynosi 8/15)
bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek, (prosimy hodowców systemu Tauris o wprowadzanie 3-cyfrowego nr oddziału - np. 450 zamiast 0450)
hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)

Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI MŁODYCH 2016"
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
jeden egzemplarz spisu oddaje się hodowcy, który musi z tym spisem udać się do weterynarza w celu pobicia go, a następnie zwrócić najpóźniej do pierwszego lotu próbnego. Na spisie weterynarz powinien dokonać następującej adnotacji: data szczepienia gołębi, nazwa szczepionki, nr szczepionki, podpis wraz z pieczątką.
pozostałe spisy komisja rozdziela na 3 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
2 koperty należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
1 kopertę należy pozostawić w Sekcji.
czwarty zestaw spisów podpisanych przez weterynarza należy zebrać od hodowców i dostarczyć kierowcom na pierwszym locie próbnym
ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: beskidsadecki450@gmail.com
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Nowoprzyjętym hodowcom naszego oddziału zostały przypisane numery hodowców - w dziale "Druki" -> "Wykaz hodowców..." Prosimy o zapoznanie się i wprowadzenie do zegarów elektronicznych nowych nagłówków.

Ponadto na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału podjęto uchwałę w sprawie powołania 5 sekcji naszego oddziału ŁĘKA. W skład sekcji weszli w większości hodowcy, którzy w lotach gołębi dorosłych lotowali w sekcji Wojnarowa.

Podjęto również decyzję o zaplanowaniu dodatkowego lotu gołębi młodych do mistrzostwa oddziału - lot ten obędzie się 18.09.2016 z miejscowości Strzelce Opolskie - pod warunkiem, że warunki atmosferyczne pozwolą w wyznaczonych terminach odbyć wcześniejsze loty. Jeżeli nie - lot ten będzie odwołany, a w jego miejsce zostanie przesunięty zaplanowany wcześniej lot do MP.

Z uwagi na możliwą dużą ilość gołębi młodych zgłoszonych do lotów, możliwe jest rozłożenie lotu próbnego na dwa terminy: 14.08.2016 (3 sekcje) i 15.08.2016 (2 sekcje). Rozeznawany jest również temat pożyczenia przyczepy transportowej do naszego samochodu, gdyż w przypadku braku przyczepy i niemożności pomieszczenia gołębi w naszym samochodzie, pierwsze loty konkursowe będą odbywały się w soboty. Szczegółowe informacje będą podane po zebraniu spisów i zliczeniu faktycznej ilości gołębi zgłoszonych do lotów.

                                                                                                                                                                                [www.pzhgpbs.webd.pl] 

Lot pamięci Śp. Stanisława Radzika

opublikowane: 29.07.2016, 04:08 przez Ewa Nalepka
Zarząd Oddziału ustalił lot z miejscowości Arnhem 30.07.2016 - lotem pamięci Śp. Stanisława Radzika - Prezesa Oddziału Beskid Sądecki, jako wyraz wdzięczności i uznania za jego zasługi na rzecz utworzenia
 i działalności Oddziału Beskid Sądecki, jak również wielkich zasług w krzewieniu sportu gołębiarskiego na naszym terenie. Niech ten lot będzie wspomnieniem naszego wielkiego kolegi oraz powodem do dumy dla wszystkich jego bliskich.
Podjęto również decyzję o wprowadzeniu z tej okazji dodatkowych 3 nagród pamiątkowych, dla trzech najlepszych drużyn z tego lotu (drużyna - pierwsze 5 gołębi z seryjnej 10).
Dobry lot!!!Harmonogram dyżurów w 2016 r.

opublikowane: 25.04.2016, 10:47 przez Ewa Nalepka

23-04-2016 Próbny  06.30-07.00       Pawlak Paweł Nowak Andrzej Tarasek Grzesiek
                                               Pawlak Natalia Maciaszek Marcin Stanek Marcin
29-04-2016 Trzebinia 16.30-18.30        Pawlak Paweł Lach Jan Tarasek Grzesiek
                                               Pawlak Natalia Gryzło Jerzy Walicki Jan
02-05-2016 Strzelce Op. 16.00-18.00  Kowalski Jerzy Ćwiklik Jan Truty Jakub
                                                 Domański Henryk Durlak Zenon Jaszczur Wiesław
07-05-2016 Opole 16-30.18.30        Gryboś Bogusław Kotowicz Bogusław Gucwa Grzegorz
                                                  Lichoń Krzysztof Wójtowicz Andrzej Gucwa Zbigniew
14-05-2016 Wrocław I 16.00-18.00        Nalepa Stanisław Mastalerz Andrzej Nalepka Jerzy
                                                      Michalik Tomasz Mastalerz Mirosław Nalepka Weronika
21-05-2016 Rzepin I 06.30-08.30                     Pawlak Paweł Lach Jan Nalepa Stanisław
                                                           Pawlak Natalia Gryzło Jerzy Walicki Jan
28-05-2016 Rzepin II 07.10-09.00              Kowalski Jerzy Ćwiklik Jan Stanek Marcin
                                                      Domański Henryk Durlak Zenon Jaszczur Wiesław
04-06-2016 Wrocław II 17.00-18.30               Gryboś Bogusław Kotowicz Bogusław Gucwa Grzegorz
                                                              Lichoń Krzysztof Wójtowicz Andrzej Gucwa Zbigniew
11-06-2016 Rzepin III 06.30-08.00                    Nowak Andrzej Truty Jakub Nalepa Stanisław
                                                           Michalik Tomasz Stanek Marcin Maciaszek Marcin
18-06-2016 Rzepin IV 08.00-09.30                   Kotowicz Bogusław Tarasek Grzesiek Truty Jakub
                                                          Wójtowicz Andrzej Maciaszek Marcin Walicki Jan
25-06-2016 Wrocław III 16.30-18.00            Nalepka Jerzy Gryzło Jerzy Mastalerz Andrzej
                                                            Nalepka Weronika Lach Jan Mastalerz Mirosław
30-06-2016 Wolfsburg I                                    Koszowanie w sekcji Grybów
            
09-07-2016 Wrocław IV 16.00-17.30                   Kowalski Jerzy Ćwiklik Jan Michalik Tomasz 
                                                             Domański Henryk Durlak Zenon Jaszczur Wiesław
14-07-2016 Wolfsburg II                               Pawlak Paweł Nowak Andrzej Nalepka Jerzy
                                                               Pawlak Natalia Maciaszek Marcin Nalepka Weronika
23-07-2016 Wrocław V 15.30-17.00                   Gryboś Bogusław Mastalerz Andrzej Gucwa Grzegorz
                                                                 Lichoń Krzysztof Mastalerz Mirosław Gucwa Zbigniew
28-07-2016 Arnhem                                            Koszowanie w sekcji Krużlowa
Osoby pełniące dyżur powinny:
 - przygotować klatki przed załadunkiem gołębi
 - rozładować klatki po powrocie samochodu

Spisy gołębi dorosłych 2016

opublikowane: 01.04.2016, 05:57 przez Ewa Nalepka   [ zaktualizowane 01.04.2016, 06:07 ]Spisy gołębi dorosłych 2016

 

W terminie do 16.04.2016 r. (sobota) do godz. 20.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi dorosłych 2016. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami w celu zebrania spisów. Poniżej szczegółowe informacje.


Wytyczne dotyczące spisów:
 

hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów, 
pierwsze 50 gołębi będzie uczestniczyło w GMP i MP, 
bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek, (prosimy hodowców systemu Tauris o wprowadzanie 3-cyfrowego nr oddziału - np. 450 zamiast 0450)
hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)

Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI DOROSŁYCH 2016"
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
jeden egzemplarz spisu oddaje się hodowcy, który musi z tym spisem udać się do weterynarza w celu podbicia go, a następnie zwrócić najpóźniej do pierwszego lotu próbnego. Na spisie weterynarz powinien dokonać następującej adnotacji: data szczepienia gołębi, nazwa szczepionki, nr szczepionki, podpis wraz z pieczątką.
pozostałe spisy komisja rozdziela na 3 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
2 koperty należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
1 kopertę należy pozostawić w Sekcji.
czwarty zestaw spisów podpisanych przez weterynarza należy zebrać od hodowców i dostarczyć kierowcom na pierwszym locie próbnym
ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: beskidsadecki450@gmail.com
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Gołębie do GMP i Intermistrzostwa będą typowane po 3 locie konkursowym, natomiast gołębie do współzawodnictwa 10/10 już od pierwszego lotu.

Nowo przyjętym hodowcom naszego oddziału zostały przypisane numery hodowców - w dziale "Druki" -> "Wykaz hodowców..." Prosimy o zapoznanie się i wprowadzenie do zegarów elektronicznych nowych nagłówków.

Ponadto początkiem kwietnia będzie zorganizowany pomiar współrzędnych geograficznych gołębników - wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezesami Sekcji.Wzór zapisu obrączek rodowych.
PL-123-01-12345
PL-123-01--1234
PL-012-01---123
PL-002-01----12
PL-11----123456
A-0701-09--1234
DV-01111-08-123
DV01111-08-1234
DV-0111-08--123
SK-1234-11-1234
SK-1234-11--123
NL-09---1234567
BELG-09-1234567
AUARPU-07-12345


                            [materiał pobrano ze strony www.pzhgpbs.webd.pl]

Życzenia.

opublikowane: 25.03.2016, 00:33 przez Ewa Nalepka


Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja"

życzy
Prezes i Zarząd Sekcji Bobowa

Odszedł nagle i niespodziewanie ... Nasz Kochany Prezes

opublikowane: 25.02.2016, 08:03 przez Ewa Nalepka   [ zaktualizowane 25.02.2016, 08:04 ]


Dzisiaj 25.02.2016 r. nagle i niespodziewanie, odszedł od nas w wieku 60 lat nasz niezastąpiony Prezes Oddziału, drogi kolega Śp. Stanisław Radzik - Prezes Oddziału Beskid Sądecki Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, hodowca gołębi pocztowych od blisko 40 lat. Współzałożyciel w roku 1981 Sekcji Wojnarowa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, w której początkowo był Skarbnikiem a następnie od 1990 Prezesem. Współzałożyciel i główny inicjator powstania Oddziału Beskid Sądecki PZHGP w roku 2009, w którym od początku do dnia dzisiejszego był Prezesem. Było to jego największe marzenie, o którym mówił że nareszcie się spełniło. Bardzo zaangażowany w organizację oddziału. Nadzorował takie sprawy jak m.in. zakup kabiny transportowej dla gołębi, a później samochodu do transportu gołębi. Wieloletni działacz związkowy – pełnił m.in. funkcję Prezesa Rejonu Lotowego Nowy Sącz w latach 2010-2013 oraz wieloletni delegat do Okręgu Nowy Sącz PZHGP. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZHGP. Utytułowany hodowca, który niejednokrotnie stawał na podium. Jego największy sukces to 3 miejsce w Polsce jego gołębia w kategorii lotnik roczny w 2000 r. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy, starający się godzić oczekiwania wielu stron – co doskonale mu się udawało, łącząc
 w oddziale coraz większą rzeszę hodowców.
Ta nagła i niespodziewana wiadomość o jego śmierci spowodowała smutek i żal u setek osób, z którymi był związany. Zapamiętamy go jako niezastąpionego Prezesa, człowieka o gołębim sercu, najlepszego kolegę i przyjaciela, dla którego gołębie pocztowe były całym życiem. 

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się 27 lutego (sobota) o g. 13.00 w Kościele Parafialnym w Wilczyskach. Wyprowadzenie z domu o godz. 12.00. Prosimy o liczny udział w odprowadzeniu na miejsce spoczynku tego wielkiego hodowcę naszego oddziału.

W imieniu Zarządu Oddziału i wszystkich hodowców składamy najszczersze kondolencje żonie, dzieciom i całej rodzinie pogrążonej w smutku i żałobie.

Staszku! Spoczywaj w pokoju i hoduj dalej gołębie razem z Śp. Tadeuszem Piórkowskim i Śp. Zdzisławem Walawskim wśród ogrodów Pana, gdzie ani pogoda ani jastrząb już nie będą Ci doskwierać. Nigdy nie zapomnimy o Tobie ...

[materiał pobrano - www.pzhgpbs.webd.pl]

1-10 of 222