Komunikaty

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców!

opublikowane: 16.08.2016, 08:05 przez Ewa Nalepka


Spisy gołębi młodych 2016

opublikowane: 01.08.2016, 00:59 przez Ewa NalepkaW terminie do 13.08.2016 r. (sobota) do godz. 19.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi młodych 2016. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami w celu zebrania spisów. Poniżej szczegółowe informacje.

Wytyczne dotyczące spisów:

hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów, 
gołebie z całego spisu będą uczestniczyły w GMP i MP 
(na każdy lot będziemy typowali 15 gołębi z całego spisu, a seria wynosi 8/15)
bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek, (prosimy hodowców systemu Tauris o wprowadzanie 3-cyfrowego nr oddziału - np. 450 zamiast 0450)
hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)

Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI MŁODYCH 2016"
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
jeden egzemplarz spisu oddaje się hodowcy, który musi z tym spisem udać się do weterynarza w celu pobicia go, a następnie zwrócić najpóźniej do pierwszego lotu próbnego. Na spisie weterynarz powinien dokonać następującej adnotacji: data szczepienia gołębi, nazwa szczepionki, nr szczepionki, podpis wraz z pieczątką.
pozostałe spisy komisja rozdziela na 3 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
2 koperty należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
1 kopertę należy pozostawić w Sekcji.
czwarty zestaw spisów podpisanych przez weterynarza należy zebrać od hodowców i dostarczyć kierowcom na pierwszym locie próbnym
ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: beskidsadecki450@gmail.com
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Nowoprzyjętym hodowcom naszego oddziału zostały przypisane numery hodowców - w dziale "Druki" -> "Wykaz hodowców..." Prosimy o zapoznanie się i wprowadzenie do zegarów elektronicznych nowych nagłówków.

Ponadto na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału podjęto uchwałę w sprawie powołania 5 sekcji naszego oddziału ŁĘKA. W skład sekcji weszli w większości hodowcy, którzy w lotach gołębi dorosłych lotowali w sekcji Wojnarowa.

Podjęto również decyzję o zaplanowaniu dodatkowego lotu gołębi młodych do mistrzostwa oddziału - lot ten obędzie się 18.09.2016 z miejscowości Strzelce Opolskie - pod warunkiem, że warunki atmosferyczne pozwolą w wyznaczonych terminach odbyć wcześniejsze loty. Jeżeli nie - lot ten będzie odwołany, a w jego miejsce zostanie przesunięty zaplanowany wcześniej lot do MP.

Z uwagi na możliwą dużą ilość gołębi młodych zgłoszonych do lotów, możliwe jest rozłożenie lotu próbnego na dwa terminy: 14.08.2016 (3 sekcje) i 15.08.2016 (2 sekcje). Rozeznawany jest również temat pożyczenia przyczepy transportowej do naszego samochodu, gdyż w przypadku braku przyczepy i niemożności pomieszczenia gołębi w naszym samochodzie, pierwsze loty konkursowe będą odbywały się w soboty. Szczegółowe informacje będą podane po zebraniu spisów i zliczeniu faktycznej ilości gołębi zgłoszonych do lotów.

                                                                                                                                                                                [www.pzhgpbs.webd.pl] 

Lot pamięci Śp. Stanisława Radzika

opublikowane: 29.07.2016, 04:08 przez Ewa Nalepka
Zarząd Oddziału ustalił lot z miejscowości Arnhem 30.07.2016 - lotem pamięci Śp. Stanisława Radzika - Prezesa Oddziału Beskid Sądecki, jako wyraz wdzięczności i uznania za jego zasługi na rzecz utworzenia
 i działalności Oddziału Beskid Sądecki, jak również wielkich zasług w krzewieniu sportu gołębiarskiego na naszym terenie. Niech ten lot będzie wspomnieniem naszego wielkiego kolegi oraz powodem do dumy dla wszystkich jego bliskich.
Podjęto również decyzję o wprowadzeniu z tej okazji dodatkowych 3 nagród pamiątkowych, dla trzech najlepszych drużyn z tego lotu (drużyna - pierwsze 5 gołębi z seryjnej 10).
Dobry lot!!!Harmonogram dyżurów w 2016 r.

opublikowane: 25.04.2016, 10:47 przez Ewa Nalepka

23-04-2016 Próbny  06.30-07.00       Pawlak Paweł Nowak Andrzej Tarasek Grzesiek
                                               Pawlak Natalia Maciaszek Marcin Stanek Marcin
29-04-2016 Trzebinia 16.30-18.30        Pawlak Paweł Lach Jan Tarasek Grzesiek
                                               Pawlak Natalia Gryzło Jerzy Walicki Jan
02-05-2016 Strzelce Op. 16.00-18.00  Kowalski Jerzy Ćwiklik Jan Truty Jakub
                                                 Domański Henryk Durlak Zenon Jaszczur Wiesław
07-05-2016 Opole 16-30.18.30        Gryboś Bogusław Kotowicz Bogusław Gucwa Grzegorz
                                                  Lichoń Krzysztof Wójtowicz Andrzej Gucwa Zbigniew
14-05-2016 Wrocław I 16.00-18.00        Nalepa Stanisław Mastalerz Andrzej Nalepka Jerzy
                                                      Michalik Tomasz Mastalerz Mirosław Nalepka Weronika
21-05-2016 Rzepin I 06.30-08.30                     Pawlak Paweł Lach Jan Nalepa Stanisław
                                                           Pawlak Natalia Gryzło Jerzy Walicki Jan
28-05-2016 Rzepin II 07.10-09.00              Kowalski Jerzy Ćwiklik Jan Stanek Marcin
                                                      Domański Henryk Durlak Zenon Jaszczur Wiesław
04-06-2016 Wrocław II 17.00-18.30               Gryboś Bogusław Kotowicz Bogusław Gucwa Grzegorz
                                                              Lichoń Krzysztof Wójtowicz Andrzej Gucwa Zbigniew
11-06-2016 Rzepin III 06.30-08.00                    Nowak Andrzej Truty Jakub Nalepa Stanisław
                                                           Michalik Tomasz Stanek Marcin Maciaszek Marcin
18-06-2016 Rzepin IV 08.00-09.30                   Kotowicz Bogusław Tarasek Grzesiek Truty Jakub
                                                          Wójtowicz Andrzej Maciaszek Marcin Walicki Jan
25-06-2016 Wrocław III 16.30-18.00            Nalepka Jerzy Gryzło Jerzy Mastalerz Andrzej
                                                            Nalepka Weronika Lach Jan Mastalerz Mirosław
30-06-2016 Wolfsburg I                                    Koszowanie w sekcji Grybów
            
09-07-2016 Wrocław IV 16.00-17.30                   Kowalski Jerzy Ćwiklik Jan Michalik Tomasz 
                                                             Domański Henryk Durlak Zenon Jaszczur Wiesław
14-07-2016 Wolfsburg II                               Pawlak Paweł Nowak Andrzej Nalepka Jerzy
                                                               Pawlak Natalia Maciaszek Marcin Nalepka Weronika
23-07-2016 Wrocław V 15.30-17.00                   Gryboś Bogusław Mastalerz Andrzej Gucwa Grzegorz
                                                                 Lichoń Krzysztof Mastalerz Mirosław Gucwa Zbigniew
28-07-2016 Arnhem                                            Koszowanie w sekcji Krużlowa
Osoby pełniące dyżur powinny:
 - przygotować klatki przed załadunkiem gołębi
 - rozładować klatki po powrocie samochodu

Spisy gołębi dorosłych 2016

opublikowane: 01.04.2016, 05:57 przez Ewa Nalepka   [ zaktualizowane 01.04.2016, 06:07 ]Spisy gołębi dorosłych 2016

 

W terminie do 16.04.2016 r. (sobota) do godz. 20.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi dorosłych 2016. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami w celu zebrania spisów. Poniżej szczegółowe informacje.


Wytyczne dotyczące spisów:
 

hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów, 
pierwsze 50 gołębi będzie uczestniczyło w GMP i MP, 
bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek, (prosimy hodowców systemu Tauris o wprowadzanie 3-cyfrowego nr oddziału - np. 450 zamiast 0450)
hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)

Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI DOROSŁYCH 2016"
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
jeden egzemplarz spisu oddaje się hodowcy, który musi z tym spisem udać się do weterynarza w celu podbicia go, a następnie zwrócić najpóźniej do pierwszego lotu próbnego. Na spisie weterynarz powinien dokonać następującej adnotacji: data szczepienia gołębi, nazwa szczepionki, nr szczepionki, podpis wraz z pieczątką.
pozostałe spisy komisja rozdziela na 3 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
2 koperty należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
1 kopertę należy pozostawić w Sekcji.
czwarty zestaw spisów podpisanych przez weterynarza należy zebrać od hodowców i dostarczyć kierowcom na pierwszym locie próbnym
ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: beskidsadecki450@gmail.com
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Gołębie do GMP i Intermistrzostwa będą typowane po 3 locie konkursowym, natomiast gołębie do współzawodnictwa 10/10 już od pierwszego lotu.

Nowo przyjętym hodowcom naszego oddziału zostały przypisane numery hodowców - w dziale "Druki" -> "Wykaz hodowców..." Prosimy o zapoznanie się i wprowadzenie do zegarów elektronicznych nowych nagłówków.

Ponadto początkiem kwietnia będzie zorganizowany pomiar współrzędnych geograficznych gołębników - wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezesami Sekcji.Wzór zapisu obrączek rodowych.
PL-123-01-12345
PL-123-01--1234
PL-012-01---123
PL-002-01----12
PL-11----123456
A-0701-09--1234
DV-01111-08-123
DV01111-08-1234
DV-0111-08--123
SK-1234-11-1234
SK-1234-11--123
NL-09---1234567
BELG-09-1234567
AUARPU-07-12345


                            [materiał pobrano ze strony www.pzhgpbs.webd.pl]

Życzenia.

opublikowane: 25.03.2016, 00:33 przez Ewa Nalepka


Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja"

życzy
Prezes i Zarząd Sekcji Bobowa

Odszedł nagle i niespodziewanie ... Nasz Kochany Prezes

opublikowane: 25.02.2016, 08:03 przez Ewa Nalepka   [ zaktualizowane 25.02.2016, 08:04 ]


Dzisiaj 25.02.2016 r. nagle i niespodziewanie, odszedł od nas w wieku 60 lat nasz niezastąpiony Prezes Oddziału, drogi kolega Śp. Stanisław Radzik - Prezes Oddziału Beskid Sądecki Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, hodowca gołębi pocztowych od blisko 40 lat. Współzałożyciel w roku 1981 Sekcji Wojnarowa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, w której początkowo był Skarbnikiem a następnie od 1990 Prezesem. Współzałożyciel i główny inicjator powstania Oddziału Beskid Sądecki PZHGP w roku 2009, w którym od początku do dnia dzisiejszego był Prezesem. Było to jego największe marzenie, o którym mówił że nareszcie się spełniło. Bardzo zaangażowany w organizację oddziału. Nadzorował takie sprawy jak m.in. zakup kabiny transportowej dla gołębi, a później samochodu do transportu gołębi. Wieloletni działacz związkowy – pełnił m.in. funkcję Prezesa Rejonu Lotowego Nowy Sącz w latach 2010-2013 oraz wieloletni delegat do Okręgu Nowy Sącz PZHGP. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZHGP. Utytułowany hodowca, który niejednokrotnie stawał na podium. Jego największy sukces to 3 miejsce w Polsce jego gołębia w kategorii lotnik roczny w 2000 r. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy, starający się godzić oczekiwania wielu stron – co doskonale mu się udawało, łącząc
 w oddziale coraz większą rzeszę hodowców.
Ta nagła i niespodziewana wiadomość o jego śmierci spowodowała smutek i żal u setek osób, z którymi był związany. Zapamiętamy go jako niezastąpionego Prezesa, człowieka o gołębim sercu, najlepszego kolegę i przyjaciela, dla którego gołębie pocztowe były całym życiem. 

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się 27 lutego (sobota) o g. 13.00 w Kościele Parafialnym w Wilczyskach. Wyprowadzenie z domu o godz. 12.00. Prosimy o liczny udział w odprowadzeniu na miejsce spoczynku tego wielkiego hodowcę naszego oddziału.

W imieniu Zarządu Oddziału i wszystkich hodowców składamy najszczersze kondolencje żonie, dzieciom i całej rodzinie pogrążonej w smutku i żałobie.

Staszku! Spoczywaj w pokoju i hoduj dalej gołębie razem z Śp. Tadeuszem Piórkowskim i Śp. Zdzisławem Walawskim wśród ogrodów Pana, gdzie ani pogoda ani jastrząb już nie będą Ci doskwierać. Nigdy nie zapomnimy o Tobie ...

[materiał pobrano - www.pzhgpbs.webd.pl]

PISZĄ O NAS!

opublikowane: 01.02.2016, 00:28 przez Ewa Nalepka

Gołębie bobowskich hodowców reprezentowały nasze miasto w Sosnowcu

31.01.2016 || Kategorie: BobowaKulturaSpołeczeństwo || Autor: Łukasz Augustyn


W połowie stycznia a dokładnie w dniach 15-17 odbyła się 66 Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych- Sosnowiec 2016, wśród reprezentantów Okręgu Nowy Sącz znalazły się gołębie hodowców z Bobowej.

Hodowcami, których gołębie znalazły się w reprezentacji są: Jan Ćwiklik oraz Marcin Maciaszek, obaj zrzeszeni w sekcji Bobowa. Warto pokrótce nakreślić dorobek pasjonatów:

Jan Ćwiklik gołębie hoduje od 2005 roku, obecnie w gołębniku posiada 50 sztuk. W ubiegłym sezonie we współzawodnictwie gołębi starych uplasował się na pozycji 4 przodownika, natomiast we współzawodnictwie gołębi młodych zajął miejsce 5 przodownika. Jan Ćwiklik jest również przewodniczącym komisji zegarowej sekcji Bobowa.

Drugim hodowcą jest Marcin Maciaszek, który pasją związaną z gołębiami pocztowymi zajmuje się od 2010 roku. Jego stadko liczy 70 sztuk.  We współzawodnictwie gołębi starych zdobył tytuł v-ce Mistrza, a współzawodnictwo gołębi młodych zakończył na miejscu 4. Marcin hodowlę prowadzi wraz synem Kacprem, chłopiec bardzo intensywnie uczestniczy w życiu sekcji i często pomaga przy koszowaniu gołębi. Zdobycie 1 miejsca w kategorii E-Maraton na Wystawie Okręgu Nowy Sącz jest poniekąd zasługą Kacpra, ponieważ podczas nieobecności taty, to właśnie on zajmuje się hodowlą.

fot. Weronika Nalepka / PZHGP sekcja Bobowa


http://bobowa24.pl/2016/01/golebie-bobowskich-hodowcow-reprezentowaly-nasze-miasto-w-sosnowcu/                materiał pobrano ze strony www.bobowa24.pl

PAMIĘTAMY.

opublikowane: 28.01.2016, 04:26 przez Ewa Nalepka


Zebranie.

opublikowane: 01.01.2016, 12:41 przez Ewa Nalepka   [ zaktualizowane 01.01.2016, 12:44 ]

Informujemy, że 24.01.16 r. o godzinie 15:00 w Domku Myśliwskim, odbędzie się zebranie Sekcji Bobowa.
Zapraszamy !

1-10 of 219