Komunikaty

Jan Walicki

opublikowane: 28.11.2016, 11:24 przez Ewa Nalepka

38 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych 2016

opublikowane: 13.11.2016, 05:08 przez Ewa Nalepka


Oddziałowe zakończenie sezonu.

opublikowane: 13.11.2016, 04:22 przez Ewa Nalepka

Zapraszamy do oglądania fotogalerii z oddziałowego zakończenia sezonu.

Zakończenie sezonu.

opublikowane: 13.11.2016, 04:19 przez Ewa Nalepka

Zapraszamy do oglądania fotogalerii z  zakończenia sezonu lotowego 2016 

Okręgowy lot Westerplatte

opublikowane: 16.10.2016, 09:54 przez Ewa Nalepka

Pod koniec sezonu lotowego Okręg Nowy Sącz zorganizował  lot gołębi młodych
 z miejscowości Westerplatte.
Pierwszy gołąb w sekcji Bobowa zameldował się u kolegi Jana Walickiego. 
Harmonogram dyżurów

opublikowane: 25.08.2016, 06:52 przez Ewa Nalepka

Harmonogram dyżurów w 2016r.
14.08.2016 Kraków                                 Pawlak Paweł Maciaszek Marcin Mentel Wojciech
                                                                        Pawlak Natalia Nowak Andrzej
20.08.2016 Trzebinia 15.30-18.00                         Pawlak Paweł Truty Jakub Lach Jan
                                                                Pawlak Natalia Maciaszek Marcin Gucwa Grzegorz
27.08.2016 Sośnicowice 15.30-17.30                 Kowalski Jerzy  Ćwiklik Jan Jaszczur Wiesław
                                                                    Domański Henryk Gryzło Jerzy Durlak Zenon
03.09.2016 Opole 14:30-16.30                 Mastalerz Mirosław Mastalerz Andrzej Nalepa Stanisław
                                                        Walicki Jan Jaszczur Wiesław Mentel Wojciech
10.09.2016 Wrocław 16.10-10                                 Gryboś Bogusław Iwański Janusz Gucwa Grzegorz
                                                                Lichoń Krzysztof Nalepka Jerzy Nalepka Weronika
                pojenie
17.09.2016 Strzelce Opolskie 16.00-18.00         Kotowicz Bogusław Truty Jakub Kowalski Jerzy
                                                                                Michalik Tomasz Stanek Marcin Ćwiklik Jan
24.09.2016 Westerplatte Koszowanie Grybów     Fryczek Marek Tarasek Grzegorz Domański Henryk
                                                   Gryzło Jerzy Gryboś Bogusław Iwański Janusz
Osoby pełniące dużur powinny:
 - przygotować klatki przed załadunkiem gołębi
 - załadować klatki z gołębiami na samochód
 - rozładować klatki po powrocie samochodu

"Piłsudski i Wieniawa – wielcy Polacy w służbie Ojczyzny” (TV)

opublikowane: 25.08.2016, 06:44 przez Ewa Nalepka
Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców!

opublikowane: 16.08.2016, 08:05 przez Ewa Nalepka


Spisy gołębi młodych 2016

opublikowane: 01.08.2016, 00:59 przez Ewa NalepkaW terminie do 13.08.2016 r. (sobota) do godz. 19.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi młodych 2016. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami w celu zebrania spisów. Poniżej szczegółowe informacje.

Wytyczne dotyczące spisów:

hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów, 
gołebie z całego spisu będą uczestniczyły w GMP i MP 
(na każdy lot będziemy typowali 15 gołębi z całego spisu, a seria wynosi 8/15)
bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek, (prosimy hodowców systemu Tauris o wprowadzanie 3-cyfrowego nr oddziału - np. 450 zamiast 0450)
hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)

Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI MŁODYCH 2016"
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
jeden egzemplarz spisu oddaje się hodowcy, który musi z tym spisem udać się do weterynarza w celu pobicia go, a następnie zwrócić najpóźniej do pierwszego lotu próbnego. Na spisie weterynarz powinien dokonać następującej adnotacji: data szczepienia gołębi, nazwa szczepionki, nr szczepionki, podpis wraz z pieczątką.
pozostałe spisy komisja rozdziela na 3 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
2 koperty należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
1 kopertę należy pozostawić w Sekcji.
czwarty zestaw spisów podpisanych przez weterynarza należy zebrać od hodowców i dostarczyć kierowcom na pierwszym locie próbnym
ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: beskidsadecki450@gmail.com
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Nowoprzyjętym hodowcom naszego oddziału zostały przypisane numery hodowców - w dziale "Druki" -> "Wykaz hodowców..." Prosimy o zapoznanie się i wprowadzenie do zegarów elektronicznych nowych nagłówków.

Ponadto na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału podjęto uchwałę w sprawie powołania 5 sekcji naszego oddziału ŁĘKA. W skład sekcji weszli w większości hodowcy, którzy w lotach gołębi dorosłych lotowali w sekcji Wojnarowa.

Podjęto również decyzję o zaplanowaniu dodatkowego lotu gołębi młodych do mistrzostwa oddziału - lot ten obędzie się 18.09.2016 z miejscowości Strzelce Opolskie - pod warunkiem, że warunki atmosferyczne pozwolą w wyznaczonych terminach odbyć wcześniejsze loty. Jeżeli nie - lot ten będzie odwołany, a w jego miejsce zostanie przesunięty zaplanowany wcześniej lot do MP.

Z uwagi na możliwą dużą ilość gołębi młodych zgłoszonych do lotów, możliwe jest rozłożenie lotu próbnego na dwa terminy: 14.08.2016 (3 sekcje) i 15.08.2016 (2 sekcje). Rozeznawany jest również temat pożyczenia przyczepy transportowej do naszego samochodu, gdyż w przypadku braku przyczepy i niemożności pomieszczenia gołębi w naszym samochodzie, pierwsze loty konkursowe będą odbywały się w soboty. Szczegółowe informacje będą podane po zebraniu spisów i zliczeniu faktycznej ilości gołębi zgłoszonych do lotów.

                                                                                                                                                                                [www.pzhgpbs.webd.pl] 

Lot pamięci Śp. Stanisława Radzika

opublikowane: 29.07.2016, 04:08 przez Ewa Nalepka
Zarząd Oddziału ustalił lot z miejscowości Arnhem 30.07.2016 - lotem pamięci Śp. Stanisława Radzika - Prezesa Oddziału Beskid Sądecki, jako wyraz wdzięczności i uznania za jego zasługi na rzecz utworzenia
 i działalności Oddziału Beskid Sądecki, jak również wielkich zasług w krzewieniu sportu gołębiarskiego na naszym terenie. Niech ten lot będzie wspomnieniem naszego wielkiego kolegi oraz powodem do dumy dla wszystkich jego bliskich.
Podjęto również decyzję o wprowadzeniu z tej okazji dodatkowych 3 nagród pamiątkowych, dla trzech najlepszych drużyn z tego lotu (drużyna - pierwsze 5 gołębi z seryjnej 10).
Dobry lot!!!1-10 of 226