Komunikaty‎ > ‎

LOT Z MIEJSCOWOŚCI PARYŻ

opublikowane: 16 cze 2013, 13:29 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 16 cze 2013, 13:38 ]

Regulamin współzawodnictwa
PZHGP Okręgu Kielce
z lotu okręgowego gołębi dorosłych
z miejscowości Paryż – Francja
zaplanowany na dzień 18 lipiec 2013 roku.

 1. Zarząd Okręgu Kielce zgodnie z uchwałą podjętą przez Delegatów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym PZHGP Okręgu Kielce w dniu 23.03.2013 r. zatwierdził poniższy regulamin organizacyjny lotu z miejscowości Paryż – Francja, który zaplanowano na dzień 18 lipca 2013 roku (czwartek).
 2. Lot z miejscowości Paryż zostanie zorganizowany na zasadzie współzawodnictwa międzyoddziałowego, 22 Oddziałów z Okręgu Kielce wyliczonych ze 100 gołębi wytypowanych - stanowiących drużynę danego Oddziału oraz współzawodnictwa indywidualnego z wszystkich gołębi uczestniczących w locie.
 3. Oddział może włożyć większą ilość gołębi jak 100 sztuk pod warunkiem, że przed lotem zatypuje (symbolem „S”) na listach startowo-zegarowych 100 sztuk gołębi.
 4. Opłata od 1 włożonego gołębia wynosi 10 zł.
 5. Do dnia 1 czerwca 2013 roku Zarządy Oddziałów wpłacą kwotę 500 zł jako opłatę stałą (za 50 sztuk gołębi) przekazem pocztowym do kolegi Marka Zygały.
 6. Do dnia 18 czerwca 2013 roku Zarządy Oddziałów zgłoszą telefonicznie ostateczną ilość gołębi do Prezesa ds. Organizacji Lotów Tadeusza Bomby oraz uiszczą pozostałą opłatę od zgłoszonych gołębi przekazem pocztowym do kolegi Marka Zygały.
 7. Koszowanie gołębi na lot odbędzie się w dniu 16 lipiec 2013 (wtorek) a szczegółowy harmonogram wkładania gołębi zostanie podany w terminie późniejszym.
 8. Trzy dni po zakończonym locie rachmistrzowie Oddziałów biorących udział w locie prześlą dane ze swoich Oddziałów drogą elektroniczną do rachmistrza Okręgu Kielce na adres email: admin@pzhgp.kielce.pl"> admin@pzhgp.kielce.pl celem wykonania okręgowej listy konkursowej sporządzonej na bazie 1:5 (20%).
 9. Pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobywa 100 pkt. a ostatni w konkursie 80 pkt.
 10. Rachmistrz Okręgu Kielce z listy konkursowej zliczy punkty dla wszystkich gołębi typowanych każdego Oddziału z osobna.
 11. Oddział, który zdobędzie największą ilość punktów wygrywa.
 12. Nagrodzonych zostanie 5 najlepszych Oddziałów z największą ilością zdobytych punktów oraz indywidualnie 23 pierwsze gołębie z listy konkursowej okręgowej.
 13. Z zebranej kwoty pieniędzy Zarząd Okręgu Kielce opłaci transport gołębi do Paryża oraz inne koszty organizacyjne.
 14. Pozostała kwota pieniędzy zostanie podzielona na 5 najlepszych Oddziałów proporcjonalnie ze spadkiem oraz dla 23 pierwszych gołębi z lotu indywidualnie jako zwrot kosztów przygotowania gołębi do lotu.
 15. Zarządy zwycięskich Oddziałów podzielą przyznane kwoty pieniędzy według uznania pomiędzy swoich hodowców jako zwrot kosztów przygotowania gołębi do lotu.
 16. Ponadto Okręg Kielce nagrodzi 3 pierwsze gołębie pucharami, kolejne 20 gołębi otrzyma statuetki, a pozostałe do pozycji 100 otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Kielce, dn.12.04.2013r.

Za Zarząd Okręgu Kielce

Tadeusz Bomba                                            Tadeusz Ptak

………………………….………..                                                                               ………….…………………..

V-ce Prezes Okręgu ds. Organizacji Lotów                                                                                   Prezes Okręgu OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O ZGŁOSZENIE ILOŚCI GOŁĘBI DO PANA PREZESA ANDRZEJA NOWAKA

Comments