Komunikaty‎ > ‎

SPISY 2015.

opublikowane: 1 kwi 2015, 09:18 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 1 kwi 2015, 09:19 ]Spisy gołębi dorosłych 2015W terminie do 18.04.2015 r. (sobota) do godz. 19.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi dorosłych 2015. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami, w celu zebrania spisów. 

Wytyczne dotyczące przygotowania spisów:
-hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów,
-pierwsze 50 gołębi będzie uczestniczyło w GMP i MP, bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek)
-jeżeli hodowca ma możliwość to przywozi ze sobą zaświadczenie od weterynarza 
-hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)


Wytyczne dotyczące odbioru spisów:
po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki".
W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI DOROSŁYCH 2015"
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
hodowcy którzy posiadają zaświadczenie od weterynarza dołączają go do jednego spisu, ci którzy nie mają zabierają jeden egzemplarz spisu już opieczętowany przez komisję i po uzupełnieniu go o podpis weterynarza dostarczą go do prezesa sekcji (najpóźniej do pierwszego lotu próbnego)
zebrane spisy komisja rozdziela na 4 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
3 koperty (w tym jeden z listami podbitymi przez weterynarza lub zaświadczeniami) należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
1 kopertę należy dostarczyć obliczeniowemu.
ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: olech162@gmail.com

Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Gołębie do GMP, Mistrzostwa Regionu i Intermistrzostwa będą typowane po 3 locie konkursowym - o szczegółach będziemy informowali w późniejszym terminie.

                                                                                                          [MATERIAŁ POBRANO ZE STRONY www.pzhgpbs.webd.pl]Comments