Komunikaty‎ > ‎

Spisy gołębi dorosłych 2013

opublikowane: 25 mar 2013, 13:11 przez Nieznany użytkownik

    Spisy gołębi dorosłych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2013 r. (sobota) do godz. 18.00.           Prosimy, więc Prezesów poszczególnych sekcji o zebranie i sprawdzenie spisów a także o dostarczenie ich do obliczeniowego. Obowiązujące w tym roku wzory spisów zamieszczono na stronie oddziałowej, wraz z przykładowym ich wypełnieniem (prosimy zwrócić uwagę  na sposób zapisu obrączki rodowej oraz oznaczenie gołębi do mistrzostwa regionu).

Wytyczne dotyczące spisów, które muszą zostać bezwzględnie spełnione:

  • każdy hodowca składa spis na obowiązujących wzorach w następujących ilościach: spis podstawowy - 5 egz., spis do mistrzostwa regionu - 4 egz.
  • każdy egzemplarz obydwóch spisów musi zostać podpisany przez hodowcę, a następnie podpisany i opieczętowany przez Komisję Sekcyjną, sprawdzającą prawidłowe wypełnienie spisu (czytelność, brak skreśleń/poprawek, prawidłowe oznaczenie gołębi do mistrzostwa regionu, prawidłowe kody barw i płci, prawidłowy zapis nr obrączki zgodny z wzorem)
  • przynajmniej jeden egzemplarz spisu podstawowego musi być opieczętowany przez weterynarza, lub musi być do niego dołączone stosowne zaświadczenie o szczepieniu gołębi
  • hodowca typując 10 gołębi z całego spisu do mistrzostwa tradycyjnego Regionu Kraków, stawia na spisie podstawowym przy tych gołębiach dużą literę "R" w kolumnie region, dodatkowo te same gołębie przepisuje na spis do mistrzostwa regionu - w celu ułatwienia wprowadzania gołębi do programu obliczeniowego bardzo prosimy o wpisanie na spisie podstawowym o ile to możliwe pierwszych 10 gołębi, które będą typowane do mistrzostwa regionu
  • po zebraniu spisów, należy je rozdzielić do 9 kopert (5 kopert spis podstawowy, 4 koperty spis do mistrzostwa regionu) - po jednym spisie hodowcy do koperty, stosownie opisać i dostarczyć: 1 kopertę ze spisami podstawowymi i 1 kopertę ze spisami do mistrzostwa regionu - do obliczeniowego, 3 koperty spisu podstawowego (w tym 1 kopertę ze spisami opieczętowanymi przez weterynarza) i 2 koperty spisu do mistrzostwa regionu - do prezesa oddziału, 1 koperta spisów podstawowych i 1 koperta spisów do mistrzostwa regionu pozostaje w sekcji.
  • spisy muszą być czytelnie wypełnione (najlepiej komputerowo), bez jakichkolwiek poprawek i skreśleń, na obowiązujących wzorach
Zachęcamy do wprowadzania gołębi do zegarów elektronicznych dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu wydruku od obliczeniowego, gdyż w przypadku ewentualnego błędu na spisie, pomylony gołąb zostanie pominięty przez obliczeniowego, a co za tym idzie pozostałe gołębie przesuną się zmieniając tym samym kolejność i trzeba będzie zmienić spis w zegarze. Błędy na spisie z winy hodowcy nie będą poprawiane, jak również jakiekolwiek zmiany czy poprawki po oddaniu spisu. Po otrzymaniu wydruku spisu od obliczeniowego należy go bezwzględnie, z najwyższą starannością sprawdzić, gdyż nie dokonanie poprawy spisu przed pierwszym lotem konkursowym może prowadzić do odrzucenia wszystkich wyników lotowych w tym roku. Zwracamy również uwagę, że gołębie wprowadzone do zegara elektronicznego mogą być zmienione do pierwszego lotu konkursowego - późniejsze zmiany, czy poprawy spisu w zegarze są zabronione!

    Po wiecej informacji i potrzebne druki odsyłam do strony oddziałowej :)
Comments