Komunikaty‎ > ‎

Spisy gołębi młodych.

opublikowane: 18 lip 2011, 09:28 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 16 sie 2011, 04:42 ]
Zarząd Oddziału informuje, że spisy gołębi młodych należy złożyć w terminie do 06.08.2011 r. (tj. sobota) do godz. 18.00 na punkcie wkładań w Krużlowej, gdzie odbędzie się zebranie Zarządu. W związku z powyższym Prezesi poszczególnych sekcji winni zadbać o odpowiednio wcześniejsze zebranie w/w spisów w sekcjach i dostarczenie ich w/w terminie na zebranie Zarządu. Prosimy o bezwzględne dotrzymanie w/w terminu, gdyż po nim nie będzie możliwe dostarczenie bądź uzupełnienie list.

Spisy należy sporządzić oddzielnie dla współzawodnictwa tradycyjnego (seria 50 gołębi) - 5 egz. i oddzielenie do współzawodnictwa olimpijskiego (obrączki olimpijskie) (seria 15 gołębi) - 5 egz. Jednocześnie przypominamy, że każdy hodowca może oddać tylko 1 spis do współzawodnictwa tradycyjnego i 1 spis do współzawodnictwa olimpijskiego. Gołębie będące na spisie "tradycyjnym" mogą być drugi raz powtórzone na spisie "olimpijskim". Dopuszcza się wprowadzenie na spis gołębi starych, ale wyłącznie jako nieseryjnych. Nie będą one także brane pod uwagę podczas tworzenia listy konkursowej.

Opłata koszowa wynosi 3,50 zł/gołębia. Dodatkowo będzie pobierana opłata w wysokości 5,00 zł od listy "olimpijskiej" na poczet nagród w tym współzawodnictwie.

Podział koszy pomiędzy poszczególne sekcje zostanie ustalony po zebraniu wszystkich spisów. 

Plan lotów gołębi młodych zostanie wkrótce podany po ustaleniu harmonogramu z przewoźnikiem. Zakłada on wstępnie 2 loty próbne i 6 konkursowych.
                                                                                                        Krzysztof Ogorzałek    
A na razie:

PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH NA SEZON LOTOWY 2011

Lp. Data Miejscowość Odległość Kategoria Seria Punkty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I bez komentarza :P
Comments