Komunikaty‎ > ‎

Spisy gołębi młodych 2013.

opublikowane: 30 lip 2013, 08:01 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 30 lip 2013, 11:33 ]
 Hodowcy Sekcji Bobowa
w dniu 10. sierpnia o godz. 18.00 zobowiązani są dostarczyć
spisy gołębi (papierowe) na posesję Państwa Nowaków. Jednocześnie dostarczają zegary z wgranymi numerami gołębi i przyporządkowanymi do nich chipami w celu wykonania wydruków  elektronicznych spisów.

    Spisy gołębi młodych 2013 należy złożyć do Prezesa Oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia (sobota) do godz. 20.00. Prosimy Prezesów Sekcji o wyznaczenie terminów składania spisów na poszczególnych sekcjach. Spisy należy złożyć w 4 egz. wg. wzoru zamieszczonego poniżej - wszystkie podpisane przez hodowcę, w tym 1 egz. opieczętowany przez lekarza weterynarii. Podczas zbierania spisów na punktach sekcyjnych należy sprawdzić poprawność ich wypełnienia (czytelność, brak skreśleń, podpisy), opieczętować i podpisać przez 2 członków (najlepiej prezesa i sekretarza), rozdzielić do 4 kopert i dostarczyć we wskazanym powyżej terminie Prezesowi. Wszelkie błędy w spisie wynikające z winy hodowcy nie będą uwzględniane.
ĉ
Nieznany użytkownik,
30 lip 2013, 08:01
ĉ
Nieznany użytkownik,
30 lip 2013, 08:01
Comments