Komunikaty‎ > ‎

Spisy gołębi młodych 2016

opublikowane: 1 sie 2016, 00:59 przez Nieznany użytkownik


W terminie do 13.08.2016 r. (sobota) do godz. 19.00 należy dostarczyć do Prezesa Oddziału spisy gołębi młodych 2016. W związku z powyższym bardzo prosimy Prezesów poszczególnych sekcji o zorganizowanie przed tym terminem spotkania z hodowcami w celu zebrania spisów. Poniżej szczegółowe informacje.

Wytyczne dotyczące spisów:

hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne 
nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów, 
gołebie z całego spisu będą uczestniczyły w GMP i MP 
(na każdy lot będziemy typowali 15 gołębi z całego spisu, a seria wynosi 8/15)
bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (poniżej zamieszczono wzory zapisu różnych obrączek, (prosimy hodowców systemu Tauris o wprowadzanie 3-cyfrowego nr oddziału - np. 450 zamiast 0450)
hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)

Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz. 
wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI MŁODYCH 2016"
następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
jeden egzemplarz spisu oddaje się hodowcy, który musi z tym spisem udać się do weterynarza w celu pobicia go, a następnie zwrócić najpóźniej do pierwszego lotu próbnego. Na spisie weterynarz powinien dokonać następującej adnotacji: data szczepienia gołębi, nazwa szczepionki, nr szczepionki, podpis wraz z pieczątką.
pozostałe spisy komisja rozdziela na 3 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
2 koperty należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
1 kopertę należy pozostawić w Sekcji.
czwarty zestaw spisów podpisanych przez weterynarza należy zebrać od hodowców i dostarczyć kierowcom na pierwszym locie próbnym
ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: beskidsadecki450@gmail.com
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe.

Nowoprzyjętym hodowcom naszego oddziału zostały przypisane numery hodowców - w dziale "Druki" -> "Wykaz hodowców..." Prosimy o zapoznanie się i wprowadzenie do zegarów elektronicznych nowych nagłówków.

Ponadto na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału podjęto uchwałę w sprawie powołania 5 sekcji naszego oddziału ŁĘKA. W skład sekcji weszli w większości hodowcy, którzy w lotach gołębi dorosłych lotowali w sekcji Wojnarowa.

Podjęto również decyzję o zaplanowaniu dodatkowego lotu gołębi młodych do mistrzostwa oddziału - lot ten obędzie się 18.09.2016 z miejscowości Strzelce Opolskie - pod warunkiem, że warunki atmosferyczne pozwolą w wyznaczonych terminach odbyć wcześniejsze loty. Jeżeli nie - lot ten będzie odwołany, a w jego miejsce zostanie przesunięty zaplanowany wcześniej lot do MP.

Z uwagi na możliwą dużą ilość gołębi młodych zgłoszonych do lotów, możliwe jest rozłożenie lotu próbnego na dwa terminy: 14.08.2016 (3 sekcje) i 15.08.2016 (2 sekcje). Rozeznawany jest również temat pożyczenia przyczepy transportowej do naszego samochodu, gdyż w przypadku braku przyczepy i niemożności pomieszczenia gołębi w naszym samochodzie, pierwsze loty konkursowe będą odbywały się w soboty. Szczegółowe informacje będą podane po zebraniu spisów i zliczeniu faktycznej ilości gołębi zgłoszonych do lotów.

                                                                                                                                                                                [www.pzhgpbs.webd.pl] 
Ċ
Nieznany użytkownik,
1 sie 2016, 00:59
Comments