Komunikaty‎ > ‎

Wytyczne dotyczące przygotowania spisów.

opublikowane: 31 lip 2014, 00:40 przez Nieznany użytkownik   [ zaktualizowane 31 lip 2014, 01:06 ]

Wytyczne dotyczące przygotowania spisów:

 • hodowcy posiadający systemy elektroniczne wprowadzają gołębie do swoich zegarów i przywożą zegary na spotkanie sekcyjne
  • nie ma konieczności przyporządkowywania tipesów,
  • pierwsze 40 gołębi będzie uczestniczyło w MP
  • bardzo ważny jest format zapisu obrączki rodowej gołębia (taki jaki obowiązywał dla gołębi dorosłych)
  • jeżeli hodowca ma możliwość to przywozi ze sobą zaświadczenie od weterynarza
  • obowiązująca seria w mistrzostwie tradycyjnym 8/40
 • hodowcy posiadający zegary tradycyjne przygotowują spis w formie papierowej w 4 egz. (w tym jeden opieczętowany przez weterynarza)


Wytyczne dotyczące odbioru spisów:

 • po przybyciu w wyznaczonym terminie na zebranie sekcyjne, komisja zbiera zegary elektroniczne od hodowców i dokonuje wydruków spisu gołębi z zegarów przy czym, jeden i tylko jeden wydruk jest przez tzw. "kostkę" (tak jak w przypadku list po locie), reszta wydruków bez "kostki". W zależności od stosowanego papieru w drukarce, należy tyle razy wydrukować spis aby powstały 4 egz.
 • wydrukowane 4 egz. spisu gołębi oddaje się hodowcy, który sprawdza czy jest on poprawny, a następnie podpisuje go czytelnie na każdej kartce, oraz na pierwszych kartkach spisu u góry odręcznie pisze "SPIS GOŁĘBI MŁODYCH 2014"
 • następnie spisy zbiera komisja, sprawdza ich poprawność, podpisuje i opieczętowuje (najlepiej Prezes i Sekretarz Sekcji)
 • hodowcy którzy posiadają zaświadczenie od weterynarza dołączają go do jednego spisu, ci którzy nie mają zabierają jeden egzemplarz spisu już opieczętowany przez komisję i po uzupełnieniu go o podpis weterynarza dostarczą go do prezesa sekcji (najpóźniej do pierwszego lotu próbnego)
 • zebrane spisy komisja rozdziela na 4 części (po jednym spisie hodowcy do każdej części) i pakuje do kopert.
 • 3 koperty (w tym jeden z listami podbitymi przez weterynarza lub zaświadczeniami) należy dostarczyć w w/w terminie do Prezesa Oddziału
 • 1 kopertę należy dostarczyć obliczeniowemu.
 • ponadto dane zapisane na "kostce" należy niezwłocznie przesłać obliczeniowemu na adres: olech162@gmail.com  
Bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do powyższych wytycznych i uważne przygotowanie spisów - po złożeniu spisu jakiekolwiek zmiany nie będą już możliwe. 
                                                                       [  Materiał pobrano ze strony www.pzhgpbs.webd.pl]
                                                                                                            WN
Comments